[TuT PSD] Share PSD chuẩn chưa fix 2017

[TuT PSD] Share PSD chuẩn chưa fix 2017

AD mới sưu tầm 1 số PSD cmnd nam và nữ cho ae dùng tạm nhé ! mấy ngày này hơi bận chưa viết tut tiếp được nhé 
[TuT] Share tut check PASS max bá mới

[TuT] Share tut check PASS max bá mới

Bước 1 : Login : mbasic.facebook.com
TUT DAME  MD 808 MAX CHẤT – LÊ TẤN THUẬN

TUT DAME MD 808 MAX CHẤT – LÊ TẤN THUẬN

B1 : Fake 1 Clone Giống All Victim Kèm 1 Cmnd Giống Acc Fake Nhé ( Không có ngày sinh Thì để 01-02-1997 Oke)Nơi ở : Ottawa B2 : Bật Thêm 1 ...
[TuT Report] share tut dame DAME FAQ MẠO DANH DIE TRONG NGÀY

[TuT Report] share tut dame DAME FAQ MẠO DANH DIE TRONG NGÀY

Fake avatar + bìa + tên +biệt hiệu khỏi fake ảnh nổi bật nhưng fake tiểu sử Xong add+ 2-3 bạn chung